כללי
 
 

  כל המאמרים המצורפים, נכתבו על ידי צוות ספורט אנד ספיין.  הם מבוססים על פרסומים מקצועיים בשלוב עם נסיוננו המקצועי.  מטרתם העמקת הידע שלכם הפצועים/קוראים בפתולוגיות נפוצות, אך הן אינם כלי אבחוני או ייעוצי.

תודה!

צוות ספורט אנד ספיין פיזיותרפיה

 
 

בית זילברמינץ, שלם 3 רמת גן מיקוד 522155      טלפון: 03-6760402    פקס: 03-6760261