בדיקות סקר לרקדנים ונגנים
 
 

העיסוק באומנויות הריקוד מלא חן והדר, אך יוצר עומס רב על מערכת השלד, המפרקים, רקמות החיבור והעצב כמו גם על המערכת השרירית.  הופעת כאב אצל אומנים אלו, צעירים ומבוגרים כאחת מהווה חלק מהקושי וההתמודדות היום יומית.

מטרת בדיקות הסקר היא לבצע הערכה ביומכנית על מנת לאתר ליקויים תנועתיים ויציבתיים אצל הנבדק.  הערכה זו נעשית בעזרת בדיקות אורטופדיות, מדידת טווחי תנועה והערכת תפקוד השרירים למטרת ייצוב ותנועה, תוך התייחסות לפונקציות איתן מתמודד הנבדק ביום יום.  במידת הצורך משולבת בהערכה בדיקת תנועה בוידיאו.
לאחר ביצוע ההערכה וניתוח נתוניה,  מודרך הנבדק לתרגילים שמטרתם לעזור לו להתמודד עם נקודות התורפה שנמצאו בבדיקה.

השימוש בבדיקות הסקר מקובל כיום בכל מגמות המחול בבתי הספר לאומנויות ומהווה חלק מתנאי הקבלה למגמות. בדיקות אלו מתאימות ומקובלות גם לנגנים ולענפי אמנות נוספים.

 
 

בית זילברמינץ, שלם 3 רמת גן מיקוד 522155      טלפון: 03-6760402    פקס: 03-6760261