בן קורמק בישראל פברואר 2020
 
 

בן קורמק, יגיע שוב לישראל לקורס בן שלושה ימים:

Functional therapeutic movement: LBP & lower limb

הקורס יתקיים בבית הספר לפיזיותרפיה באסף הרופא בתאריכים 10-12/2/2020 בין השעות 0830 ל 1630! (כשיש עוד חניה)

עלות הקורס 1975 ש"ח כולל מע"מ לחברי העמותה לפיזיותרפיה.  2200 למשתתפים שאינם חברי העמותה!

פרטי הקורס בקישור:

לסילבוס לחץ כאן

https://cor-kinetic.com/therapist/

ההרשמה בטל 03-6760402

התשלום באשראי או בהעברה בנקאית

 

תקנון ביטול השתתפות (ע"פ מדיניות העמותה לפיזיותרפיה)

הודעה על ביטול הרשמה לקורס עד שבועיים טרם פתיחתו, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב - %10 מעלות הקורס.

כל ביטול בתקופה של שבועיים טרם פתיחת הקורס שבוע למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב-%50 מעלות הקורס.

כל ביטול בתקופה של שבוע טרם פתיחת הקורס עד למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף בשכ"ל מלא אלא אם כן ימצא משתתף חלופי במקומו. ל

אחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל.

במקרה של אי קיום הקורס מסיבה כלשהיא יוחזר התשלום במלואו.

 

 
 

רחוב המאה ואחד 29 רמת גן (רמת חן)      טלפון: 03-6760402    פקס: 03-6760261